השירותים הניתנים על ידינו בתחום הייעוץ הארגוני - מטרתם אחת   

שיפור משמעותי בתפקודו העסקי והתפעולי של הארגון לרמה אשר תואמת את יעדיו ומטרותיו

  

 

 

ייעוץ ארגוני 

פעילותינו מבוצעת על פי מתודולוגיה פרויקטאלית הבנויה מאבני דרך של פעילויות מרכזיות המהוות נתיב לוגי בו נצברים נתונים, ידע ומידע בשיתוף כלל הגורמים השותפים לתהליך.
כל אבן דרך במהלך הפרויקט מצטרפת לקודמותיה, מייצרת נדבך נתונים ומידע נוסף, מזינה ומעבה את אבני הדרך האחרות.

בכל אבן דרך בפרט ובכל מהלך הפרויקט בכלל, אנו פועלים בשלושה מימדים משיקים, המניעים אחד את השני ומבטיחים סינרגיה וכיסוי מלא
של תכולת העבודה:

אנשים, תרבות ארגונית, מבנה ארגוני, יחסי גומלין, פוליטיקה ארגונית:

 

 • אבחון ארגוני לזיהוי תהליכים עיקריים ומשפיעים, בעיות עיקריות ומיקוד לטיפול אפקטיבי.
 • הקמת וליווי קבוצות וציוותי עבודה פנים ארגוניות.
 • סדנאות שירות פנים וחוץ ארגוני
 • סקרי שביעות רצון פנים וחוץ ארגוני (ממוקד) לזיהוי תחומים משפיעים לשיפור.
 • מבנים ארגוניים, הגדרות תפקידים וניתוח תפקוד, תקני כוח אדם.
 • ליווי וחניכת מנהלים ועובדים.

תהליכי עבודה, שיטות, מנהגים, נהלי עבודה, טפסים ומסמכים:

 

 • הנדסת תהליכים לזיהוי נתיב קריטי ואילוצים עיקריים ומידת השפעתו על השגת התוצאות המבוקשות – פונקציית המטרה (Function Target).
 • יישום והטמעת תרבות של דיווח תפעולי וניהולי אודות עמידה ביעדים ובמדדים, (הנתמך על ידי מערכות מידע מתאימות).
 • ארגון לומד.
 • ניתוח עומסים.

כלים טכנולוגיים, מערכות מידע, דוחות מנהלים, תקשורת:

 

 • מערכות מידע: מערכות ארגוניות (מערכות פיננסיות, לוגיסטיות וכדומה), מערכת לדוחות מנהלים (BI) מאפשרת ניטור ובקרת תהליך- תוך תמיכת החלטות, מערכות לניהול הידע הארגוני, ניהול מסמכים, לרבות מערכות סריקה ואירכוב אלקטרוני, ניהול פרויקטים, ניהול החלטות, משימות וכדומה.
 • תשתיות ואמצעים טכנולוגיים: תקשורת סלולארית/אינטרנטית לדיווח בזמן אמת מהשטח, אמצעי הדפסה, צילום וסריקה, ניידות אכיפה חכמות וכדומה.
 • פורטל ארגוני.

ארגון

תהליך

טכנולוגיה

שלח

שדה חובה

פרטיך התקבלו,

תודה!

צרו קשר

אבי מזרחי

יועצים לארגון וניהול בע"מ

נייד- 052-3075082

טלפון משרד - 08-6440616

פקס משרד - 08-9170328

קרוננברג 15, רחובות

דוא"ל: AM@Avi-Mizrachi.co.il

08-6440616